Подбор на персонал

Подбор на персонал Какво включва услугата подбор на персонал?   Среща за обсъждане на търсената позиция и изготвяне на профил на ролята Търсене и привличане на потенциални кандидати Изготвяне и публикуване на обяви, прегледна базата данни, търсене чрез мрежа от...

Хедхънтинг

Хедхънтинг Какво включва услугата Хедхънтинг:   Среща за обсъждане на ролята, ключовите умения, знания и експертиза Изготвяне на профил на ролята и компанията, които се използватактивно в процеса на привличане Изготвяне на списък с потенциални компании от сходен...

Outplacement

Outplacement Какво включва услугата Outplacement:   Организиране на индивидуални срещи със служителите Събиране на информация за ролята, която са изпълнявали Съдействие при дефиниране на ключовите умения и знания Помощ при изготвянето на съдържателни автобиографии...

Временен експерт Човешки ресурси

Временен експерт Човешки ресурси Какво може да включва услугата Временен експерт Човешки ресурси :   Предлагаме разработване и въвеждане на всички необходими политики в компанията: Администриране Подбор Обучение и развитие Възнаграждение, придобивки и задържане  ...

Временен експерт Подбор

Временен експерт Подбор Ние предлагаме индивидуални решения в зависимост от нуждите на компанията и поемаме изцяло подбора на персонал, като: Изпращаме консултант на място за определен период от време, в който трае пика в търсенето Определяме консултант, който ще...