Хедхънтинг

Какво включва услугата Хедхънтинг:

 

 • Среща за обсъждане на ролята, ключовите умения, знания и експертиза
 • Изготвяне на профил на ролята и компанията, които се използватактивно в процеса на привличане
 • Изготвяне на списък с потенциални компании от сходен бизнес сектор и с потенциални „пасивни кандидати“, отговарящи на изискванията
 • Контакт с „пасивните кандидати“, провеждане на неформални срещи за представяне на позицията и компанията
 • Проверка на кариерните нагласи и мотивация на „пасивните кандидати“
 • Провеждане на интервюта, базирани на компетенции
 • Представяне на автобиографии и профили на мотивираните и успешни кандидати
 • Съдействие при организирането на интервюта,които могат да бъдат провеждани и извън офиса на клиента с цел осигуряване на пълна конфиденциалност
 • Обратна връзка към участниците в процеса, както клиенти, така и кандидати
 • Съдействие при изготвянето и изпращането на оферта за работа до избрания кандидат
 • Подпомагане процеса по договаряне на условията до окончателното му приключване
 • Контакт с клиента и кандидата след приключване на проекта и съдействие в процеса на адаптация

 

Изпратете запитване