Подбор на персонал

Какво включва услугата подбор на персонал?

 

 • Среща за обсъждане на търсената позиция и изготвяне на профил на ролята
 • Търсене и привличане на потенциални кандидати
 • Изготвяне и публикуване на обяви, прегледна базата данни, търсене чрез мрежа от контакти
 • Преглед на пристигналите и препоръчани автобиографии, контакт с кандидатите, които отговарят на поставените изисквания
 • Интервю с одобрените кандидати и дискутиране на професионален опит, умения, знания, нагласи, мотивация и интереси
 • Провеждане на тестове – специализирани и психометрични
 • Изготвяне на профил, базиран на интервюто
 • Представяне на кратък списък с най-успешните кандидати
 • Организиране на интервюта между клиента и кандидатите
 • Обратна връзка към всички кандидати, участвали в процеса
 • Съдействие при изготвяне и изпращане на оферта за работа до избрания кандидат
 • Подпомагане процеса по договаряне на условията до окончателното му приключване
 • Контакт с клиента и кандидата след приключване на проекта исъдействиев процеса на адаптация

 

Изпратете запитване