Временен експерт Човешки ресурси

Какво може да включва услугата Временен експерт Човешки ресурси :

 

Предлагаме разработване и въвеждане на всички необходими политики в компанията:

  • Администриране
  • Подбор
  • Обучение и развитие
  • Възнаграждение, придобивки и задържане

 

Ангажираме се изцяло с ежедневната оперативна дейност и изпълняваме ролята на Бизнес партньор Човешки ресурси до момента на постигане на заложените цели и назначаване на Мениджър Човешки ресурси за постоянно.

 

Изпратете запитване